Centrum Doskonałości Jeana Monneta

Zuzanna Kotuła

Zuzanna Kotuła jest absolwentką prawa na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii oraz kulturoznawstwa pierwszego stopnia na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego. W roku akademickim 2009/2010 studiowała prawo na Universita’ degli Studi di Macerata we Włoszech. Od 2012 r. kontynuuje kształcenie w ramach studiów doktoranckich nauk prawnych w Katedrze Prawa Międzynarodowego i Europejskiego, przygotowuje rozprawę na temat „Wyłączenie immunitetu państwa w związku z ochroną praw człowieka przed sądem krajowym”. W 2015 r. jako stypendystka Fundacji Van Calkera odbywa staż naukowy w Szwajcarskim Instytucie Prawa Porównawczego w Lozannie, celem realizacji projektu badawczego o tym samym tytule. Równocześnie Zuzanna Kotuła pracuje jako asystent sędziego w wydziale rodzinnym i nieletnich w jednym z wrocławskich sądów rejonowych. Doświadczenie zawodowe wykorzystuje w pracy badawczej – poza problematyką immunitetu państwa interesuje się statusem prawnym dziecka w Europejskiej Przestrzeni Sądowej oraz współpracą sądową w sprawach rodzinnych. Od listopada 2014 r. pełni funkcję sekretarza Centrum Doskonałości im. Jeana Monneta. Dotychczas prowadziła zajęcia z zakresu prawa międzynarodowego publicznego i prawa Unii Europejskiej w języku polskim i angielskim. Nie wyobraża sobie życia bez literatury i dobrze wyposażonej kuchni.