Centrum Doskonałości Jeana Monneta

Jan Ludwik

Jan Ludwik jest absolwentem Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Obecnie jest doktorantem na Katedrze Prawa Międzynarodowego i Europejskiego tej samej uczelni. Jego zainteresowania naukowe obejmują zagadnienia teorii i praktyki stosowania prawa unijnego, w tym w szczególności praw podstawowych. Zawodowo związany z sektorem bankowości, posiada doświadczenie w zakresie funduszy hedgingowy.