Centrum Doskonałości Jeana Monneta

Zaproszenie do składania artykułów naukowych

CC0 Public Domain. Source: pixabay.com

Szanowni Państwo,

Centrum Doskonałości Jeana Monneta na Uniwersytecie Wrocławskim serdecznie zaprasza do nadsyłania tekstów do publikacji naukowej w Przeglądzie Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego. (9 pkt. MNiSW).

Prosimy o nadsyłanie tekstów w języku polskim lub angielskim, oryginalnych i dotąd nie publikowanych, spełniających wymogi artykułu naukowego. Wydanie numeru specjalnego pod tytułem “Ochrona praw podstawowych w Unii Europejskiej – szanse i wyzwania dla integracji w dobie kryzysu” planowane jest na październik 2016r. Dotrzymanie tego terminu wymaga nadesłania tekstów w terminie do 30 czerwca 2016r.

Dla skrócenia i usprawnienia procesu redakcyjnego, prosimy o przygotowanie tekstu zgodnie z wytycznymi zawartymi w osobnym załączniku pt. „Opracowanie tekstu, wytyczne dla Autorów „

Uprzejmie prosimy o nadsyłanie tekstów do sekretarza CEJM, Pani mgr Moniki Olender, na adres mailowy Centrum: cejm@uni.wroc.pl.

Łączę wyrazy szacunku i pozdrawiam serdecznie,

Dagmara Kornobis-Romanowska

Tagged on: ,