Centrum Doskonałości Jeana Monneta

Wyrok w sprawie C-390/15 Rzecznik Praw Obywatelskich (RPO)

Source: pixabay.com / CC00

W dniu 07.03.2017 r. Trybunał Sprawiedliwości wydał wyrok w sprawie C-390/15 Rzecznik Praw Obywatelskich (RPO) w procedurze prejudycjalnej, w wyniku wystosowania przez polski Trybunał Konstytucyjny po raz pierwszy w historii pytania prawnego do Trybunału Sprawiedliwości. Postępowanie przed Trybunałem Konstytucyjnym zostało zainicjowane przez Rzecznika Praw Obywatelskich, który powziął wątpliwość co do legalności dyferencjacji stawki VAT na książki i ebooki.

W wydanym wyroku Trybunał Sprawiedliwości stwierdził, że zasada neutralności podatkowej nie sprzeciwia się temu, aby książki, dzienniki i periodyki cyfrowe dostarczane drogą elektroniczną nie były objęte obniżoną stawką VAT.

Pełny tekst wyroku w j. polskim znajdziecie Państwo na stronie TSUE, pod następującym linkiem.