Centrum Doskonałości Jeana Monneta

Wyrok TSUE w sprawach połączonych C-203/15 Tele2 Sverige AB/ Post-ochtelestyrelsen i C-698/15 Secretary of State for the Home Department/Tom Watson i inni

21 grudnia 2016 Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał wyrok w sprawach połączonych C-203/15 Tele2 Sverige AB/ Post-ochtelestyrelsen i C-698/15 Secretary of State for the Home Department/Tom Watson i inni. Sprawy dotyczyły zakresu obowiązku retencji danych przez operatorów telekomunikacyjnych. W wyroku TSUE odrzucił możliwość ogólnego, generalnego obowiązku przetrzymywania takich danych, w ten sposób opowiadając się w tej konkretnej kwestii za utrzymaniem wysokiego poziomu ochrony danych osobowych w UE także w kwestiach związanych z bezpieczeństwem.

Zapraszamy do zapoznania się też z krótkim komentarzem Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych do powyższego orzeczenia. Komentarz znajdziecie Państwo pod tym linkiem.

Treść orzeczenia znajdziecie zaś Państwo pod następującym odnośnikiem.