Centrum Doskonałości Jeana Monneta

Współpraca

Centrum Doskonałości Jean Monneta przy Uniwersytecie Wrocławskim pragnie zaprosić do współpracy wszystkie podmioty zainteresowane prawami fundamentalnymi – ich promocją, ochroną, rozwojem i dyskusją nad nimi. Zaproszenie kierujemy w szczególności do podmiotów społeczeństwa obywatelskiego (fundacji, stowarzyszeń, grup obywateli) oraz do osób i organizacji prowadzących działalność naukową i dydaktyczną (szkół, szkół wyższych i ich jednostek, studentów, doktorantów, wykładowców, naukowców).

Licencja CC. Źródło: uberoffices.com/blog/image-sharing/

Licencja CC. Źródło: uberoffices.com/blog/image-sharing/

Jednym z celów, dla których powstało Centrum Doskonałości jest promocja rozumienia i wiedzy o roli jaką pełni Unia Europejska w zapewnieniu ochrony praw człowieka i praw podstawowych. Dla realizacji tego celu, Centrum Doskonałości podejmuje współpracę z innymi podmiotami o zasięgu lokalnym, regionalnym i krajowym. Jesteśmy otwarci na Państwa inicjatywy, a także zapraszamy do zgłaszania chęci udziału w organizowanych przez Centrum panelach dyskusyjnych, debatach, konferencjach i innego rodzaju spotkaniach. Szczegółowe informacje o planowanych przez nas działaniach pojawiają się na bieżąco na naszej stronie internetowej. Z ramowych planem działań możecie się zaś Państwo zapoznać klikając zakładkę „Program”.

Pomimo tego, że aktywność Centrum Doskonałości skupia się na zagadnieniach prawnych związanych z prawami podstawowymi, jesteśmy otwarci na interdyscyplinarność badań i dyskusji nad prawami człowieka w Unii Europejskiej. Wierzymy, że daje to możliwości lepszego i pełniejszego zrozumienia, a więc i wykorzystania w praktyce praw podstawowych dla dobra społeczeństwa i obywateli. Dlatego też nasze zaproszenie kierujemy nie tylko do osób związanych z szeroko rozumianą dziedziną prawa, ale również do tych, którzy choć nauką prawa się nie zajmują, to w codziennej praktyce spotykają się z zagadnieniami związanymi z prawami podstawowymi.

W ramach współpracy możliwe jest np. uczestnictwo tak bierne jak i czynne w organizowanych przez Centrum wydarzeniach, współorganizacja wydarzeń z Centrum, uczestnictwo członków Centrum w wydarzeniach tworzonych przez podmioty zewnętrzne, współpraca przy tworzeniu wydawnictw naukowych, pomoc członków Centrum w promocji rozumienia roli UE dla zapewniania praw podstawowych etc.

Wszystkich zainteresowanych współpracą prosimy o kontakt mailowy i przesłanie wiadomości na oficjalny adres CEJM-u: cejm@uni.wroc.pl

Serdecznie zapraszamy!