Centrum Doskonałości Jeana Monneta

Wizyta w TSUE – sprawozdanie

W dniach 05-12.03.2017 r. członkowie Centrum Doskonałości Jeana Monneta (CEJM) przy Uniwersytecie Wrocławskim, doktoranci w Katedrze Prawa Międzynarodowego i Europejskiego na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego: mgr Monika Setkowicz, mgr Ewa Matlochova, mgr Tomasz Dąbrowski, mgr Krzysztof Jankowski, mgr Jan Ludwik oraz laureatka konkursu organizowanego przez CEJM, mgr Ewa Bobin, pod kierownictwem Dyrektor CEJM, prof. Dagmary Kornobis-Romanowskiej uczestniczyli w zorganizowanej przez CEJM wizycie w Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Luksemburgu oraz w kwerendzie bibliotecznej w Trewirze.

Podczas wizyty w Luksemburgu doktoranci uczestniczyli w rozprawie przez Trybunałem Sprawiedliwości w sprawie C-52/16 SEGRO – C-113/16 Horváth, a także w ogłoszeniu wyroku w sprawie C-390/15  Rzecznik Praw Obywatelskich (RPO).

Doktoranci mieli również możliwość uczestniczenia w trzech seminariach naukowych z polskimi Sędziami Sądu, prof. Krystyną Kowalik-Bańczyk oraz prof. Niną Półtorak, a także Rzecznikiem Generalnym Trybunału Sprawiedliwości, prof. Maciejem Szpunarem. Podczas tych spotkań doktoranci dostali niepowtarzalną szansę dyskusji na temat swoich zainteresowań naukowych i tematów rozpraw doktorskich, a także poznali praktyczny aspekt pracy Sędziów i Rzecznika Generalnego.

Doktoranci mogli również zwiedzić gmach główny TSUE, usytuowany w instytucjonalno-biznesowej dzielnicy Luksemburga – Kirchberg, w tym sale rozpraw, gabinet Sędziego oraz podziwiać architekturę budynku, nawiązującą do stali i węgla, w tym umieszczone w nim dzieła sztuki podarowane przez Państwa Członkowskie UE.

Znaczna część wizyty została poświęcona kwerendzie bibliotecznej w imponującej bibliotece TSUE oraz w bibliotece Uniwersytetu w Trewirze, gdzie doktoranci korzystali z dostępnych tam zasobów do swoich dalszych badań i prac naukowych.

Cały zespół Centrum Doskonałości Jeana Monneta pragnie podziękować Dyrektorowi CEJM, Sędziom Sądu oraz Rzecznikowi Generalnemu za możliwość spotkania i żywi nadzieję na kolejne spotkania.

mgr Monika Setkowicz
Sekretarz CEJM