Centrum Doskonałości Jeana Monneta

Tomasz Dąbrowski

Tomasz Dąbrowski ukończył studia ekonomiczne na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego – studia pierwszego stopnia zakończone pracą licencjacką dotyczącą długu publicznego napisaną pod kierownictwem prof. dr hab. Krystyny Sawickiej. Następnie ukończył studia magisterskie na specjalności rynki finansowe, broniąc pracę magisterską charakteryzująca unijną walutę, której promotorem była prof. dr hab. Urszula Kalina – Prasznic. Kolejna etap to studia prawnicze i praca magisterska odnosząca się do swobód przedsiębiorstw energetycznych na rynku unijnym. Obecnie doktorant w Katedrze Prawa Międzynarodowego i Europejskiego pod opieką naukową dr hab. Dagmary Kornobis – Romanowskiej prof. UWr. Jego zainteresowania naukowe koncentrują się wokół prawa gospodarczego UE. Prowadzi zajęcia z prawa międzynarodowego i unijnego – także w języku angielskim. Wolny czas poświęca na wędrówki po górach, tenis i książki prowokujące do myślenia.