Centrum Doskonałości Jeana Monneta

TSUE

Opinia rzecznika generalnego Macieja Szpunara w sprawie C-522/14 Sparkasse Allgäu przeciwko Finanzamt Kempten

Opinia rzecznika generalnego Macieja Szpunara w sprawie C-522/14 Sparkasse Allgäu przeciwko Finanzamt Kempten

Szanowni Państwo, dzięki uprzejmości Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Prawa Europejskiego przedstawiamy opinię rzecznika generalnego Macieja Szpunara w sprawie C-522/14 Sparkasse Allgäu przeciwko Finanzamt Kempten zainicjowanej wnioskiem o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożonym przez Bundesfinanzhof (Niemcy) w przedmiocie wykładni art. 49…

Wyrok TSUE w sprawie C-201/14 Smaranda Bara i in. przeciwko Președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate i in. Ochrona danych osobowych obywateli i ich wykorzystanie przez władze.

Wyrok TSUE w sprawie C-201/14 Smaranda Bara i in. przeciwko Președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate i in. Ochrona danych osobowych obywateli i ich wykorzystanie przez władze.

Zapraszamy do zapoznania się z najnowszym (01.10.2015 r.) wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie C‑201/14 mającej za przedmiot wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym, złożony przez Curtea de Apel Cluj, (Rumunia) w postępowaniu Smaranda Bara i in. przeciwko…