Centrum Doskonałości Jeana Monneta

TSUE

Działalność orzecznicza prof. Niny Półtorak, sędzi Sądu Unii Europejskiej – lista spraw

Działalność orzecznicza prof. Niny Półtorak, sędzi Sądu Unii Europejskiej – lista spraw

Szanowni Państwo, dzięki uprzejmości Polskiego Stowarzyszenia Prawa Europejskiego, przekazujemy Państwu wybór orzeczeń w jakich prof. Nina Półtorak, polska sędzia w Sądzie Unii Europejskiej, pełniła rolę sędziego-sprawozdawcy. Lista ma na celu popularyzację wiedzy na temat działalności tak Sądu, jak i całego…

Wizyta zespołu CEJM w Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Seminaria z wybitnymi ekspertami prawa unijnego.

Wizyta zespołu CEJM w Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Seminaria z wybitnymi ekspertami prawa unijnego.

W dniach 5-9.03.2017 Zespół CEJM miał przyjemność odwiedzić Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Luksemburgu przy okazji kwerendy bibliotecznej, prowadzonej w Bibliotece Trybunału. Każdy z członków Zespołu miał możliwość zebrania materiałów do prowadzonych badań naukowych. Poza programem indywidualnym, cały Zespół pod…

Wyrok TSUE w sprawach połączonych C-203/15 Tele2 Sverige AB/ Post-ochtelestyrelsen i C-698/15 Secretary of State for the Home Department/Tom Watson i inni

Wyrok TSUE w sprawach połączonych C-203/15 Tele2 Sverige AB/ Post-ochtelestyrelsen i C-698/15 Secretary of State for the Home Department/Tom Watson i inni

21 grudnia 2016 Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał wyrok w sprawach połączonych C-203/15 Tele2 Sverige AB/ Post-ochtelestyrelsen i C-698/15 Secretary of State for the Home Department/Tom Watson i inni. Sprawy dotyczyły zakresu obowiązku retencji danych przez operatorów telekomunikacyjnych. W wyroku TSUE odrzucił możliwość…

Opinia rzecznika generalnego Macieja Szpunara w sprawie C 11/15 Odvolací finanční ředitelství przeciwko Český rozhlas

Opinia rzecznika generalnego Macieja Szpunara w sprawie C 11/15 Odvolací finanční ředitelství przeciwko Český rozhlas

Dzięki uprzejmości Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Prawa Europejskiego prezentujemy Państwu opinię rzecznika generalnego Macieja Szpunara w sprawie C 11/15 Odvolací finanční ředitelství przeciwko Český rozhlas Sprawa dotyczy kwalifikacji usługi nadawczej na potrzeby podatku VAT. Językiem opinii jest język polski (link) oraz…

Opinia rzecznika generalnego Macieja Szpunara w sprawie C-135/15 Republika Grecka przeciwko Grigoriosowi Nikiforidisowi

Opinia rzecznika generalnego Macieja Szpunara w sprawie C-135/15 Republika Grecka przeciwko Grigoriosowi Nikiforidisowi

Dzięki uprzejmości Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Prawa Europejskiego prezentujemy Państwu opinię rzecznika generalnego Macieja Szpunara w sprawie C-135/15 Republika Grecka przeciwko Grigoriosowi Nikiforidisowi. Sprawa dotyczy rozporządzenia Rzym I i oraz prawa właściwego dla umowy o pracę w kontekście przepisu prawa państwa…

Opinia rzecznika generalnego w sprawie C-113/14 Republika Federalna Niemiec przeciwko Parlamentowi Europejskiemu i Radzie Unii Europejskiej

Opinia rzecznika generalnego w sprawie C-113/14 Republika Federalna Niemiec przeciwko Parlamentowi Europejskiemu i Radzie Unii Europejskiej

Dzięki uprzejmości Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Prawa Europejskiego prezentujemy Państwu opinię rzecznika generalnego Macieja Szpunara w sprawie C-113/14 Republika Federalna Niemiec przeciwko Parlamentowi Europejskiemu i Radzie Unii Europejskiej Sprawa dotyczy kwestii nieważności art. 7 rozporządzania przewidującego zasady wspólnej, jednolitej organizacji rynków…

C-12/15 Universal Music International Holding BV przeciwko Michaelowi Tétreaultowi Schillingowi, Irwinowi Schwartzowi, Josefowi Brožowi – opinia Rzecznika Generalnego

C-12/15 Universal Music International Holding BV przeciwko Michaelowi Tétreaultowi Schillingowi, Irwinowi Schwartzowi, Josefowi Brožowi – opinia Rzecznika Generalnego

Dzięki uprzejmości Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Prawa Europejskiego prezentujemy Państwu opinię rzecznika generalnego Macieja Szpunara w sprawie C-12/15 Universal Music International Holding BV przeciwko Michaelowi Tétreaultowi Schillingowi, Irwinowi Schwartzowi, Josefowi Brožowi. Sprawa dotyczy wykładni rozporządzenia nr 44/2001 w sprawie jurysdykcji i…

C-381/14 i C-385/14 Jorge Sales Sinués przeciwko Caixabank SA i Youssouf Drame Ba przeciwko Catalunya Caixa SA (Catalunya Banc SA) – opinia Rzecznika Generalnego

C-381/14 i C-385/14 Jorge Sales Sinués przeciwko Caixabank SA i Youssouf Drame Ba przeciwko Catalunya Caixa SA (Catalunya Banc SA) – opinia Rzecznika Generalnego

Dzięki uprzejmości Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Prawa Europejskiego prezentujemy Państwu opinię rzecznika generalnego Macieja Szpunara w sprawie C-381/14 i C-385/14 Jorge Sales Sinués przeciwko Caixabank SA i Youssouf Drame Ba przeciwko Catalunya Caixa SA (Catalunya Banc SA). Sprawa dotyczy w przedmiocie…

C-597/14 P Urząd Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (OHIM) przeciwko Xavierowi Grauowi Ferrerowi – opinia Rzecznika Generalnego

C-597/14 P Urząd Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (OHIM) przeciwko Xavierowi Grauowi Ferrerowi – opinia Rzecznika Generalnego

Dzięki uprzejmości Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Prawa Europejskiego prezentujemy Państwu opinię rzecznika generalnego Macieja Szpunara w sprawie C-597/14 P Urząd Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM) przeciwko Xavierowi Grauowi Ferrerowi. W sprawie tej OHIM żąda w odwołaniu…

C-470/14 EGEDA, DAMA, VEGAP przeciwko Administración del Estado – opinia Rzecznika Generalnego

C-470/14 EGEDA, DAMA, VEGAP przeciwko Administración del Estado – opinia Rzecznika Generalnego

Dzięki uprzejmości Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Prawa Europejskiego prezentujemy Państwu opinię rzecznika generalnego Macieja Szpunara w sprawie C-470/14 EGEDA, DAMA, VEGAP przeciwko Administración del Estado. Sprawa dotyczy sposobu finansowania rekompensaty należnej z tytułu kopii na użytek prywatny. Opinia jest sporządzona w…

C-448/14 Davitas GmbH przeciwko Stadt Aschaffenburg – opinia Rzecznika Generalnego

C-448/14 Davitas GmbH przeciwko Stadt Aschaffenburg – opinia Rzecznika Generalnego

Dzięki uprzejmości Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Prawa Europejskiego prezentujemy Państwu opinię rzecznika generalnego Macieja Szpunara w sprawie C-448/14 Davitas GmbH przeciwko Stadt Aschaffenburg. Sprawa dotyczy stosowania systemu regulującego wprowadzanie na rynek Unii Europejskiej nowej żywności przewidzianej przez rozporządzenie (WE) nr 258/97.…