Centrum Doskonałości Jeana Monneta

opinia

Opinia Rzecznika Generalnego w sprawie C-434/15 Asociación Profesional Elite Taxi v Uber Systems Spain, SL

Opinia Rzecznika Generalnego w sprawie C-434/15 Asociación Profesional Elite Taxi v Uber Systems Spain, SL

  Choć sama sprawa nie dotyczy bezpośrednio praw fundamentalnych w ramach Unii Europejskiej, chcielibyśmy Państwu przybliżyć opinię Rzecznika Generalnego w sprawie, która z pewnością budzi i będzie wciąż, nawet po wyroku TSUE, budzić wiele kontrowersji: C-434/15 Asociación Profesional Elite Taxi /…

Opinia rzecznika generalnego Macieja Szpunara w sprawie C 11/15 Odvolací finanční ředitelství przeciwko Český rozhlas

Opinia rzecznika generalnego Macieja Szpunara w sprawie C 11/15 Odvolací finanční ředitelství przeciwko Český rozhlas

Dzięki uprzejmości Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Prawa Europejskiego prezentujemy Państwu opinię rzecznika generalnego Macieja Szpunara w sprawie C 11/15 Odvolací finanční ředitelství przeciwko Český rozhlas Sprawa dotyczy kwalifikacji usługi nadawczej na potrzeby podatku VAT. Językiem opinii jest język polski (link) oraz…

Opinia rzecznika generalnego Macieja Szpunara w sprawie C-135/15 Republika Grecka przeciwko Grigoriosowi Nikiforidisowi

Opinia rzecznika generalnego Macieja Szpunara w sprawie C-135/15 Republika Grecka przeciwko Grigoriosowi Nikiforidisowi

Dzięki uprzejmości Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Prawa Europejskiego prezentujemy Państwu opinię rzecznika generalnego Macieja Szpunara w sprawie C-135/15 Republika Grecka przeciwko Grigoriosowi Nikiforidisowi. Sprawa dotyczy rozporządzenia Rzym I i oraz prawa właściwego dla umowy o pracę w kontekście przepisu prawa państwa…

Opinia rzecznika generalnego w sprawie C-113/14 Republika Federalna Niemiec przeciwko Parlamentowi Europejskiemu i Radzie Unii Europejskiej

Opinia rzecznika generalnego w sprawie C-113/14 Republika Federalna Niemiec przeciwko Parlamentowi Europejskiemu i Radzie Unii Europejskiej

Dzięki uprzejmości Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Prawa Europejskiego prezentujemy Państwu opinię rzecznika generalnego Macieja Szpunara w sprawie C-113/14 Republika Federalna Niemiec przeciwko Parlamentowi Europejskiemu i Radzie Unii Europejskiej Sprawa dotyczy kwestii nieważności art. 7 rozporządzania przewidującego zasady wspólnej, jednolitej organizacji rynków…

C-12/15 Universal Music International Holding BV przeciwko Michaelowi Tétreaultowi Schillingowi, Irwinowi Schwartzowi, Josefowi Brožowi – opinia Rzecznika Generalnego

C-12/15 Universal Music International Holding BV przeciwko Michaelowi Tétreaultowi Schillingowi, Irwinowi Schwartzowi, Josefowi Brožowi – opinia Rzecznika Generalnego

Dzięki uprzejmości Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Prawa Europejskiego prezentujemy Państwu opinię rzecznika generalnego Macieja Szpunara w sprawie C-12/15 Universal Music International Holding BV przeciwko Michaelowi Tétreaultowi Schillingowi, Irwinowi Schwartzowi, Josefowi Brožowi. Sprawa dotyczy wykładni rozporządzenia nr 44/2001 w sprawie jurysdykcji i…

C-381/14 i C-385/14 Jorge Sales Sinués przeciwko Caixabank SA i Youssouf Drame Ba przeciwko Catalunya Caixa SA (Catalunya Banc SA) – opinia Rzecznika Generalnego

C-381/14 i C-385/14 Jorge Sales Sinués przeciwko Caixabank SA i Youssouf Drame Ba przeciwko Catalunya Caixa SA (Catalunya Banc SA) – opinia Rzecznika Generalnego

Dzięki uprzejmości Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Prawa Europejskiego prezentujemy Państwu opinię rzecznika generalnego Macieja Szpunara w sprawie C-381/14 i C-385/14 Jorge Sales Sinués przeciwko Caixabank SA i Youssouf Drame Ba przeciwko Catalunya Caixa SA (Catalunya Banc SA). Sprawa dotyczy w przedmiocie…

C-597/14 P Urząd Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (OHIM) przeciwko Xavierowi Grauowi Ferrerowi – opinia Rzecznika Generalnego

C-597/14 P Urząd Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (OHIM) przeciwko Xavierowi Grauowi Ferrerowi – opinia Rzecznika Generalnego

Dzięki uprzejmości Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Prawa Europejskiego prezentujemy Państwu opinię rzecznika generalnego Macieja Szpunara w sprawie C-597/14 P Urząd Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM) przeciwko Xavierowi Grauowi Ferrerowi. W sprawie tej OHIM żąda w odwołaniu…

C-470/14 EGEDA, DAMA, VEGAP przeciwko Administración del Estado – opinia Rzecznika Generalnego

C-470/14 EGEDA, DAMA, VEGAP przeciwko Administración del Estado – opinia Rzecznika Generalnego

Dzięki uprzejmości Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Prawa Europejskiego prezentujemy Państwu opinię rzecznika generalnego Macieja Szpunara w sprawie C-470/14 EGEDA, DAMA, VEGAP przeciwko Administración del Estado. Sprawa dotyczy sposobu finansowania rekompensaty należnej z tytułu kopii na użytek prywatny. Opinia jest sporządzona w…