Centrum Doskonałości Jeana Monneta

opinia rzecznika

Opinia Rzecznika Generalnego w sprawie C-434/15 Asociación Profesional Elite Taxi v Uber Systems Spain, SL

Opinia Rzecznika Generalnego w sprawie C-434/15 Asociación Profesional Elite Taxi v Uber Systems Spain, SL

  Choć sama sprawa nie dotyczy bezpośrednio praw fundamentalnych w ramach Unii Europejskiej, chcielibyśmy Państwu przybliżyć opinię Rzecznika Generalnego w sprawie, która z pewnością budzi i będzie wciąż, nawet po wyroku TSUE, budzić wiele kontrowersji: C-434/15 Asociación Profesional Elite Taxi /…

C-448/14 Davitas GmbH przeciwko Stadt Aschaffenburg – opinia Rzecznika Generalnego

C-448/14 Davitas GmbH przeciwko Stadt Aschaffenburg – opinia Rzecznika Generalnego

Dzięki uprzejmości Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Prawa Europejskiego prezentujemy Państwu opinię rzecznika generalnego Macieja Szpunara w sprawie C-448/14 Davitas GmbH przeciwko Stadt Aschaffenburg. Sprawa dotyczy stosowania systemu regulującego wprowadzanie na rynek Unii Europejskiej nowej żywności przewidzianej przez rozporządzenie (WE) nr 258/97.…

C-200/14 Silvia Georgiana Câmpean przeciwko Serviciul Fiscal Municipal Mediaș oraz Administrația Fondului pentru Mediu – opinia Rzecznika Generalnego

C-200/14 Silvia Georgiana Câmpean przeciwko Serviciul Fiscal Municipal Mediaș oraz Administrația Fondului pentru Mediu – opinia Rzecznika Generalnego

Dzięki uprzejmości Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Prawa Europejskiego prezentujemy Państwu opinię rzecznika generalnego Macieja Szpunara w sprawie C-200/14 Silvia Georgiana Câmpean przeciwko Serviciul Fiscal Municipal Mediaș oraz Administrația Fondului pentru Mediu. Sprawa dotyczy reguł zwrotu podatku pobieranego przy rejestracji samochodów w…

Opinia rzecznika generalnego Macieja Szpunara w sprawie C-522/14 Sparkasse Allgäu przeciwko Finanzamt Kempten

Opinia rzecznika generalnego Macieja Szpunara w sprawie C-522/14 Sparkasse Allgäu przeciwko Finanzamt Kempten

Szanowni Państwo, dzięki uprzejmości Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Prawa Europejskiego przedstawiamy opinię rzecznika generalnego Macieja Szpunara w sprawie C-522/14 Sparkasse Allgäu przeciwko Finanzamt Kempten zainicjowanej wnioskiem o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożonym przez Bundesfinanzhof (Niemcy) w przedmiocie wykładni art. 49…

Opinia rzecznika generalnego w sprawie C-584/13 Directeur général des finances publiques przeciwko Mapfre

Sprawa C-584/13 została zainicjowana wnioskiem o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym przez francuski Cour de Cassation. Przedmiotem zadanego pytania jest rozumienie pojęcia transakcji ubezpieczeniowej na gruncie prawa unijnego podatków niebezpośrednich, a konkretnie VATu. Opinię, do zapoznania z którą zapraszamy pod…

Opinia rzecznika generalnego w sprawie C-5/14 Kernkraftwerke Lippe-Ems GmbH przeciwko Hauptzollamt Osnabrück

Z treścią opinii mogą się Państwo zapoznać pod poniższym linkiem. We wskazanej sprawie sąd podatkowy w Hamburgu skierował zapytanie prejudycjalne do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej co do legalności opodatkowania wykorzystania materiałów rozszczepialnych, jaki to podatek miałby obciążać operatorów elektrowni jądrowych.…

Opinia rzecznika generalnego w sprawie C-579/13 P i S przeciwko Commissie Sociale Zekerheid Breda i College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Amstelveen i College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Amstelveen

Opinia rzecznika generalnego w sprawie C-579/13 P i S przeciwko Commissie Sociale Zekerheid Breda i College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Amstelveen i College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Amstelveen

Zapraszamy do zapoznania się ze wskazaną w tytule opinią. Jest ona dostępna w języku polskim pod poniższym linkiem. Sprawę zainicjował wniosek sądu holenderskiego o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym. Zadane pytania dotyczą rozumienia relacji pomiędzy krajowym a unijnym prawem imigracyjnym,…

Opinia rzecznika generalnego Macieja Szpunara w sprawie C 477/13 Eintragungsausschuss bei der Bayerischen Architektenkammer przeciwko Hansowi Angererowi

Zapraszamy do zapoznania się z opinią rzecznika generalnego Macieja Szpunara w sprawie C 477/13 Eintragungsausschuss bei der Bayerischen Architektenkammer przeciwko Hansowi Angererowi. Tłumaczenie z języka angielskiego na język polski przedstawiamy dzięki uprzejmości Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Prawa Europejskiego. OPINIA RZECZNIKA GENERALNEGO…

Opinia rzecznika generalnego Macieja Szpunara w sprawie C 533-13 Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT ry przeciwko Öljytuote ry, Shell Aviation Finland Oy

Zapraszamy do zapoznania się z opinią rzecznika generalnego Macieja Szpunara w sprawie C 533/13 Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT ry przeciwko Öljytuote ry, Shell Aviation Finland Oy. Tłumaczenie z języka francuskiego na język polski przedstawiamy dzięki uprzejmości Zarządu Polskiego Stowarzyszenia…

Opinia rzecznika generalnego Macieja Szpunara w sprawie C 557-13 Hermann Lutz przeciwko Elke Bäuerle

Zapraszamy do zapoznania się z opinią rzecznika generalnego Macieja Szpunara w sprawie C 557-13 Hermann Lutz przeciwko Elke Bäuerle Tłumaczenie z języka francuskiego na język polski przedstawiamy dzięki uprzejmości Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Prawa Europejskiego. Conclusion de l’avocat général M. Maciej…