Centrum Doskonałości Jeana Monneta

Jean Monnet

Jean Monnet Conference 2015 – “A Union of shared values – the role of education and civil society”

Dostępna jest już strona internetowa dotycząca tegorocznej konferencji Jean Monnet 2015: http://ec.europa.eu/education/events/2015/1109-jean-monnet-conference_en.htm Strona zawiera zasadnicze konkluzje i wyniki obrad, przemówienia, które miały miejsce w czasie konferencji, wykłady i prezentacje oraz inne materiały konferencyjne. W ciągu kolejnych tygodni autorzy strony będą…