Centrum Doskonałości Jeana Monneta

Szczegółowy program konferencji CEJM „Ochrona zabytków i obrót dziełami sztuki w Unii Europejskiej”

Organizowana przez Centrum Doskonałości Jeana Monneta ogólnopolska konferencja naukowa „Ochrona zabytków i obrót dziełami sztuki w Unii Europejskiej” rozpocznie się już w najbliższy poniedziałek, 18 maja 2015 r. i potrwa dwa dni. Poniżej przedstawiamy szczegółowy harmonogram konferencji, który pozwoli Państwu zaplanować swój udział w tym wydarzeniu. W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt na cejm@uni.wroc.pl

Prosimy zwrócić uwagę, że po pierwszym dniu konferencji nastąpi zmiana sali.

Zapraszamy!

 

Poniedziałek 18 maja 2015 r. – amfiteatr A, bud. C, ul. Więzienna

13:00 – 13:30 rejestracja uczestników

13:45 OTWARCIE KONFERENCJI

dr hab. Dagmara Kornobis-Romanowska, prof. UWr, Dyrektor Centrum Doskonałości im. Jeana Monneta przy Uniwersytecie Wrocławskim – „Przestrzeń dla dziedzictwa kulturowego w UE”

14:00 – 15:30 SESJA I

Moderator: dr hab. Dagmara Kornobis-Romanowska, prof. UWr

dr hab. Anna Gerecka-Żołyńska, prof. UAM – „Karnoprawne aspekty wprowadzenia do obrotu dóbr kultury uzyskanych w sposób nielegalny w trakcie współczesnych konfliktów zbrojnych”

dr hab. Maciej Trzciński, prof. UWr – „Kontrowersje wokół obecności zabytków archeologicznych na krajowym rynku sztuki”

dr Olgierd Jakubowski, NIMOZ – „Przestępczość przeciwko dziedzictwu kulturowemu w UE – nowe zagrożenia i narzędzia prawne wykorzystywane w celu przeciwdziałania zjawisku”

Dyskusja

15:30 – 16:00 przerwa kawowa

16:00 – 18:00 SESJA II

Moderator: dr hab. Maciej Trzciński, prof. UWr

dr Alicja Jagielska-Burduk, UKW – „Mechanizmy prawne zarządzania dziedzictwem kultury”

dr Monika Drela, UWr – „Klauzula wyboru prawa obcego w umowach sprzedaży dzieła sztuki”

dr Wojciech Szafrański, UAM – „Od <<żyrandolowych aukcji>> po asymetrię informacji na rynku aukcyjnym. Dlaczego art. 705 kc nie znajduje zastosowania na rodzimym rynku sztuki?”

Po wystąpieniach zaplanowany jest czas na dyskusje.

 

Wtorek 19 maja 2015 r. – sala 2D im. Witolda Świdy

10:00 – 11:00 SESJA III

Moderator: dr hab. Rafał Wojciechowski, prof. UWr

dr hab. Piotr Stec, prof. UO – „Zwrot narodowych dóbr kultury wywiezionych nielegalnie z terytorium Państwa Członkowskiego UE. Czy dyrektywa 2014/60/UE to krok w dobrym kierunku?”

dr hab. Mirosław Sadowski, prof. UWr – „Państwo Islamskie wobec zabytków przedmuzułmańskich”

11:00 – 11:15 przerwa kawowa

11:15 – 12:30 PANEL DOKTORANCKI

Moderator: dr hab. Rafał Wojciechowski, prof. UWr

mgr Jakub Artemiuk

mgr Tomasz Gawliczek

mgr Elżbieta Kocowska-Siekierka

mgr Zuzanna Kotuła

mgr Maja Zając

W ramach panelu zaplanowany jest czas na dyskusję.

12:30 Podsumowanie obrad

13:00 Zakończenie konferencji (dr hab. Dagmara Kornobis-Romanowska, prof. UWr, Dyrektor CEJM)

 

 

Tagged on: , ,