Centrum Doskonałości Jeana Monneta

Seminarium: spotkanie Rotaract Club Wrocław dla osób wkraczających na rynek pracy

Źródło: http://www.wroclaw.rotaract.org.pl/

Źródło: http://www.wroclaw.rotaract.org.pl/

Już 25.02.2015 r. odbędzie się seminarium organizowane przez Centrum Doskonałości Jeana Monneta i Rotaract Club Wrocław przeznaczone dla młodych osób dopiero wchodzących na rynek pracy. Spotkanie będzie współorganizowane przez członków Centrum Doskonałości, którzy wystąpią w roli prelegentów. Seminarium będzie obejmować zarówno zagadnienia poza prawne o charakterze warsztatowym (tworzenie CV, rozmowy kwalifikacyjne) jak i część poświęconą prawu pracy, zwłaszcza w perspektywie unijnej i prawom pracowniczym – tym jak Unia Europejska chroni i promuje prawa pracownicze i współpracę na linii pracodawcy – pracownicy.

W tym kontekście wpływu orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej zapraszamy do zapoznania się z wydanym prawie rok temu wyrokiem w sprawie C-38/13 Małgorzata Nierodzik przeciwko Samodzielnemu Publicznemu Psychiatrycznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej im. dr. Stanisława Deresza w Choroszczy. W wyroku tym Trybunał orzekł, że różnicowanie okresu wypowiedzenia umowy o pracę na czas określony i nieokreślony – co jest wprost przewidziane w przepisach polskiego Kodeksu Pracy – jest sprzeczne z przepisami prawa unijnego. Wyrok ten ma niezwykle doniosłe znaczenie dla sytuacji prawnej tysięcy Polaków, którzy świadczą pracę na podstawie umowy o prace na czas określony. Z tekstem wyroku można zapoznać się pod poniższym linkiem.

Seminarium odbędzie się o godz. 17.00 w sali wykładowej nr 2 (pierwsze piętro) budynku D Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.

Serdecznie zapraszamy!

 

Tagged on: ,