Centrum Doskonałości Jeana Monneta

Ogólnopolska Konferencja Naukowa w Polanicy Zdrój – raport

Uczestnicy seminarium w Polanicy. Autor: Radosław Rosiak

Uczestnicy seminarium w Polanicy. Autor: Radosław Rosiak

W dniach 26-28 kwietnia 2015 r. w Polanicy Zdroju odbyła się zorganizowana przez Centrum Doskonałości im. Jeana Monneta Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Unia Europejska w badaniach naukowych doktorantów”. W wydarzeniu wzięło udział trzynastu doktorantów z Uniwersytetu Wrocławskiego – Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii, Wydziału Nauk Społecznych oraz z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Uczestnikom towarzyszyli opiekunowie w osobach Dyrektor Centrum prof. nadzw. UWr dr hab. Dagmary Kornobis-Romanowskiej, prof. nadzw. UWr dr hab. Mirosława Sadowskiego oraz prof. nadzw. UW dr hab. Roberta Grzeszczaka.

Warsztaty w trakcie wydarzenia miały na celu prezentację i poddanie pod dyskusję wątków unijnych pojawiających się w pracach młodych adeptów nauki, zajmujących się na co dzień różnymi dziedzinami prawa i nauk społecznych. Uczestnicy mieli okazję wysłuchać referatów na tematy dotyczące prawa gospodarczego Unii Europejskiej, praw podstawowych, europejskiej przestrzeni sądowej, czy też ochrony środowiska naturalnego i kulturalnego. Każde wystąpienie zostało ocenione przez komisję, zarówno pod względem merytorycznym jak i formalnym. Również pozostali uczestnicy mieli możliwość zadawania pytań i przedstawiania swoich refleksji na temat poszczególnych referatów, co często owocowało dyskusją na prezentowany temat.

Uczestnicy mieli okazję nie tylko otrzymać cenne wskazówki dotyczące ich prac, lecz także przekonać się – słuchając pozostałych wystąpień – o ogromnej różnorodności tematów i problemów badawczych w studiach na Unią Europejską.

W imieniu całego zespołu Centrum Doskonałości bardzo dziękujemy wszystkim uczestnikom – tak opiekunom, jak i doktorantom – za wzięcie udziału i tworzenie tego wydarzenia. Mamy nadzieję, że konferencja była satysfakcjonująca i inspirująca dla wszystkich doktorantów, a kolejne planowane przez Centrum seminaria spotkają się równie dużym zainteresowaniem początkujących naukowców.

Zapraszamy do pozostania w kontakcie z Centrum i śledzenia oficjalnego strony internetowej. Również w zakładce Program będą publikowane planowane przez Centrum działania, co powinno ułatwić wszystkim interesowanym zaplanowanie uczestnictwa w przyszłych seminariach.