Centrum Doskonałości Jeana Monneta

2014

We wrześniu 2014 Centrum Doskonałości Jeana Monneta przy Uniwersytecie Wrocławskim rozpoczęło swoją działalność. Już w ciągu pierwszych trzech miesięcy funkcjonowania Centrum udało się zorganizować ogólnopolską konferencję inauguracyjną Centrum pt. „Unia Europejska w roli gwaranta i promotora praw podstawowych”. Udział w konferencji wzięli najznamienitsi przedstawiciele nauki prawa UE w Polsce. Więcej informacji o szczegółach konferencji można znaleźć tutaj.

Ponadto 17 grudnia 2014 r. na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego miała miejsce debata studencka „Sąd nad zasadą pierwszeństwa prawa UE przed prawem polskim.” Bliże informacje o charakterze debaty mogą Państwo znaleźć pod poniższym linkiem.