Centrum Doskonałości Jeana Monneta

2014

We wrześniu 2014 Centrum Doskonałości Jeana Monneta przy Uniwersytecie Wrocławskim rozpoczęło swoją działalność. Już w ciągu pierwszych trzech miesięcy funkcjonowania Centrum udało się zorganizować ogólnopolską konferencję inauguracyjną Centrum pt. „Unia Europejska w roli gwaranta i promotora praw podstawowych”. Udział w konferencji wzięli najznamienitsi przedstawiciele nauki prawa UE w Polsce. Więcej informacji o szczegółach konferencji można znaleźć tutaj.

Ponadto 17 grudnia 2014 r. na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego miała miejsce debata studencka w ramach okrągłego stołu „Sąd nad zasadą pierwszeństwa prawa UE przed prawem polskim.” Bliże informacje o charakterze okrągłego stołu mogą Państwo znaleźć pod poniższym linkiem.

Update: W ciągu pierwszych trzech miesięcy funkcjonowania Centrum w 2014 r. odbyły się następujące wydarzenia:

 

Name: Student Seminar “The Polish Card in the Domestic and European Legal Environment” (06.11.2014)

Description: Co-organised by the Centre of Excellence (main organizer: Student Research Group of International and European Law, functioning at the Faculty of Law, Administration and Economy of University of Wrocław). The member of CEJM served there as a moderator and expert participant.

 

Name: National Scientific Conference “European Union as a Guarantor and Promotor of Fundamental Rights” (24-25.11.2014)

Description: The first national scientific conference organized by CEJM was held under the title “European Union as a Guarantor and Promotor of Fundamental Rights”. This was CEJM’s opening main event.

 

Name: Round table “Judgment over the principle of primacy of EU law over the Polish law” (17.12.2014)

Description: The round-table debate on the basic, but controversial concept related to application of EU law – and so the norm on the fundamental rights – in Poland.