Centrum Doskonałości Jeana Monneta

dr hab. prof. nadzw. UWr. Dagmara Kornobis-Romanowska

Dyrektor Centrum Doskonałości Jeana Monneta na Uniwersytecie Wrocławskim, kierownik Katedry Badań i Studiów Europejskich im. Jeana Monneta. Odbyła stypendia i staże naukowe w Instytucie Europejskim w Saarbrücken, w Instytucie Prawa Porównawczego w Lozannie, w Ruhr Universität Bochum, oraz na Uniwersytecie Roberta Schumana w Strasburgu. Ściśle współpracuje naukowo z Uniwersytetem Sophia Antipolis w Nicei, w tym także w charakterze visiting professor. Wykładowca w ramach międzynarodowego programu SOCRATES/ERASMUS oraz w licznych programach doskonalenia dla sędziów, adwokatów, radców prawnych z zakresu prawa UE. Główne zainteresowania badawcze: ochrona praw podstawowych w Unii Europejskiej, zasady stosowania prawa Unii Europejskiej w prawie wewnętrznym państw członkowskich, reżim prawny w Przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości. Autorka opracowań z zakresu prawa Unii Europejskiej, w tym monografii: Europejska konwencja praw człowieka w systemie prawa Wspólnot Europejskich (2001) oraz Sąd krajowy.

Spis publikacji dostępny tutaj.