Centrum Doskonałości Jeana Monneta

Opinia rzecznika generalnego w sprawie C-584/13 Directeur général des finances publiques przeciwko Mapfre

Sprawa C-584/13 została zainicjowana wnioskiem o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym przez francuski Cour de Cassation. Przedmiotem zadanego pytania jest rozumienie pojęcia transakcji ubezpieczeniowej na gruncie prawa unijnego podatków niebezpośrednich, a konkretnie VATu.

Opinię, do zapoznania z którą zapraszamy pod poniższym linkiem linkiem, zamieszczamy dzięki uprzejmości Polskiego Stowarzyszenia Prawa Europejskiego.

Tagged on: