Centrum Doskonałości Jeana Monneta

Opinia rzecznika generalnego w sprawie C-579/13 P i S przeciwko Commissie Sociale Zekerheid Breda i College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Amstelveen i College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Amstelveen

Licencja CC 2.0. Autor: Robert Cohen.

Licencja CC 2.0. Autor: Robert Cohen.

Zapraszamy do zapoznania się ze wskazaną w tytule opinią. Jest ona dostępna w języku polskim pod poniższym linkiem.

Sprawę zainicjował wniosek sądu holenderskiego o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym. Zadane pytania dotyczą rozumienia relacji pomiędzy krajowym a unijnym prawem imigracyjnym, w szczególności zaś tego w jakim stopniu prawo unijne wyznacza granice dla stosowania norm prawa krajowego, które przewidują obowiązek integracji cudzoziemców, w ramach społeczeństwa holenderskiego.

Opinię udostępniamy dzięki uprzejmości Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Prawa Europejskiego.

Tagged on: