Centrum Doskonałości Jeana Monneta

Opinia rzecznika generalnego w sprawie C-5/14 Kernkraftwerke Lippe-Ems GmbH przeciwko Hauptzollamt Osnabrück

Z treścią opinii mogą się Państwo zapoznać pod poniższym linkiem.

We wskazanej sprawie sąd podatkowy w Hamburgu skierował zapytanie prejudycjalne do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej co do legalności opodatkowania wykorzystania materiałów rozszczepialnych, jaki to podatek miałby obciążać operatorów elektrowni jądrowych. Rzecznik generalny proponuje odpowiedzieć na zadane pytania w sposób uznający, że prawo unijne samo w sobie nie stoi na przeszkodzie dla istnienia takiego podatku.

We wskazanej sprawie oprócz postępowania prejudycjalnego równolegle toczy się również w Niemczech postępowanie o stwierdzenie niekonstytucyjności omawianego podatku.

Opinię przedstawiamy dzięki uprzejmości Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Prawa Europejskiego.

Tagged on: