Centrum Doskonałości Jeana Monneta

Opinia Rzecznika Generalnego w sprawie C-434/15 Asociación Profesional Elite Taxi v Uber Systems Spain, SL

Source: pixabay.com / CC00

 

Choć sama sprawa nie dotyczy bezpośrednio praw fundamentalnych w ramach Unii Europejskiej, chcielibyśmy Państwu przybliżyć opinię Rzecznika Generalnego w sprawie, która z pewnością budzi i będzie wciąż, nawet po wyroku TSUE, budzić wiele kontrowersji: C-434/15 Asociación Profesional Elite Taxi / Uber Systems Spain, SL, dotyczącej tego, czy i w jakim stopniu firma Uber świadczy usługi społeczeństwa informacyjnego.

W opinii Rzecznika Generalnego „Uber nie jest więc objęty zagwarantowaną w prawie Unii dla usług społeczeństwa informacyjnego zasadą swobodnego świadczenia usług”. Zapraszamy do zapoznania się z komunikatem prasowym TSUE (https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2017-05/cp170050pl.pdf) w j. polskim, oraz z pełnym tekstem opinii pod poniższym linkiem: http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=C-434/15.