Centrum Doskonałości Jeana Monneta

Opinia rzecznika generalnego w sprawie C-113/14 Republika Federalna Niemiec przeciwko Parlamentowi Europejskiemu i Radzie Unii Europejskiej

Source: pixabay.com / CC00

Source: pixabay.com / CC00

Dzięki uprzejmości Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Prawa Europejskiego prezentujemy Państwu opinię rzecznika generalnego Macieja Szpunara w sprawie C-113/14 Republika Federalna Niemiec przeciwko Parlamentowi Europejskiemu i Radzie Unii Europejskiej

Sprawa dotyczy kwestii nieważności art. 7 rozporządzania przewidującego zasady wspólnej, jednolitej organizacji rynków rolnych.

Językiem opinii są j. polski (C-113_PL) oraz j. francuski (C_113_14_FR).

Tagged on: , ,