Centrum Doskonałości Jeana Monneta

Opinia rzecznika generalnego Macieja Szpunara w sprawie C 533-13 Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT ry przeciwko Öljytuote ry, Shell Aviation Finland Oy

Zapraszamy do zapoznania się z opinią rzecznika generalnego Macieja Szpunara w sprawie C 533/13 Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT ry przeciwko Öljytuote ry, Shell Aviation Finland Oy.

Tłumaczenie z języka francuskiego na język polski przedstawiamy dzięki uprzejmości Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Prawa Europejskiego.

Conclusion de l’avocat général Maciej Szpunar Affaire C 533_13 Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT ry contre Öljytuote ry, Shell Aviation Finland Oy

Opinia rzecznika generalnego Macieja Szpunara w sprawie C 533_13 Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT ry przeciwko Öljytuote ry, Shell Aviation Finland Oy(1)

Tagged on: