Centrum Doskonałości Jeana Monneta

Opinia rzecznika generalnego Macieja Szpunara w sprawie C-522/14 Sparkasse Allgäu przeciwko Finanzamt Kempten

Szanowni Państwo,

dzięki uprzejmości Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Prawa Europejskiego przedstawiamy opinię rzecznika generalnego Macieja Szpunara w sprawie C-522/14 Sparkasse Allgäu przeciwko Finanzamt Kempten zainicjowanej wnioskiem o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożonym przez Bundesfinanzhof (Niemcy) w przedmiocie wykładni art. 49 TFUE w kontekście uregulowania krajowego zobowiązującego banki do informowania organów podatkowych o aktywach zmarłych klientów w celach związanych z poborem podatku spadkowego oraz stosowania tych uregulowań do oddziałów ustanowionych w innym państwie członkowskim, w którym tajemnica bankowa zakazuje przekazywania takich informacji.

Z opinią można zapoznać się pod poniższym linkiem: C-522-14 Sparkasse Allgau PL.

Tagged on: ,