Centrum Doskonałości Jeana Monneta

Opinia rzecznika generalnego Macieja Szpunara w sprawie C 477/13 Eintragungsausschuss bei der Bayerischen Architektenkammer przeciwko Hansowi Angererowi

Zapraszamy do zapoznania się z opinią rzecznika generalnego Macieja Szpunara w sprawie C 477/13 Eintragungsausschuss bei der Bayerischen Architektenkammer przeciwko Hansowi Angererowi.

Tłumaczenie z języka angielskiego na język polski przedstawiamy dzięki uprzejmości Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Prawa Europejskiego.

OPINIA RZECZNIKA GENERALNEGO MACIEJA SZPUNARA Sprawa C 477_13 Eintragungsausschuss bei der Bayerischen Architektenkammer v Hans Angerer.

OPINION OF ADVOCATE GENERAL MACIEJ SZPUNAR Case C 477_13 Eintragungsausschuss bei der Bayerischen Architektenkammer v Hans Angerer

Tagged on: