Centrum Doskonałości Jeana Monneta

Opinia rzecznika generalnego Macieja Szpunara w sprawie C-135/15 Republika Grecka przeciwko Grigoriosowi Nikiforidisowi

source: pixabay.com / CC00

source: pixabay.com / CC00

Dzięki uprzejmości Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Prawa Europejskiego prezentujemy Państwu opinię rzecznika generalnego Macieja Szpunara w sprawie C-135/15 Republika Grecka przeciwko Grigoriosowi Nikiforidisowi.

Sprawa dotyczy rozporządzenia Rzym I i oraz prawa właściwego dla umowy o pracę w kontekście przepisu prawa państwa członkowskiego obniżającego wynagrodzenie w sektorze publicznym ze względu na kryzys finansowy.

Językiem opinii jest język polski. Z tekstem opinii może się Państwo zapoznać pod poniższym linkiem.