Centrum Doskonałości Jeana Monneta

Ogólnopolska Konferencja Naukowa w Trzebieszowicach: „Unia Europejska w badaniach naukowych doktorantów” 21-23.01.2017 r.

Source: pixabay.com / CC00

Jak co roku zapraszamy na Ogólnopolską Konferencję Naukową Centrum Doskonałości Jeana Monneta przeznaczoną w zamyśle dla doktorantów. Tegoroczny temat konferencji to „Unia Europejska w badaniach naukowych doktorantów”.

Konferencja odbędzie się w dniach 21-23.01.2017 r. w Trzebieszowicach na Dolnym Śląsku. Wszelkie dane logistyczne zostanę podane do wiadomości uczestników w wiadomościach indywidualnych.

Ideą wydarzenia jest tworzenie platformy wymiany idei i kontaktów pomiędzy doktorantami z ośrodków badawczych i naukowych w całej Polsce. Jednocześnie ma to być też możliwość dla młodych naukowców prezentacji swoich tez badawczych i pomysłów doświadczonych przedstawicielom świata nauki i poddania ich konstruktywnej krytyce. Formuła konferencji przewiduje krótkie wystąpienia doktorantów (ok. 15 min.) na wybrany przez niech temat związany z badaniami nad Unią Europejską i jej systemem prawnym oraz dyskusję w gronie uczestników oraz ekspertów.

W tym roku mamy przyjemność gościć następujących ekspertów prawa unijnego: Panią prof. Dagmarę Kornobis-Romanowską, Panią prof. Sylwię Majkowską-Szulc oraz Pana prof. Roberta Grzeszczaka.

Wszystkich zainteresowanych biernym uczestnictwem w seminarium zapraszamy do kontaktu.