Centrum Doskonałości Jeana Monneta

Krzysztof J. Jankowski

Krzysztof Jerzy Jankowski jest aplikantem radcowskim specjalizujący się w prawie nowych technologii, prawie własności intelektualnej, prawie Unii Europejskiej oraz prawie spółek i cywilnym. Absolwent prawa na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. W ramach stypendium odbył roczne studia na Universita’ degli Studi di Verona we Włoszech. Praca magisterska pt. „Podatki bezpośrednie od zysków przedsiębiorstw w prawie Unii Europejskiej”. Obecnie doktorant na Katedrze Prawa Międzynarodowego i Europejskiego na Uniwersytecie Wrocławskim. Wśród jego zainteresowań naukowych należy wymienić prawo własności intelektualnej, prawo UE, prawo handlowe oraz prawa człowieka. W roku akademickim 2014/2015 realizuje studia LL.M. w specjalizacji z prawa własności intelektualnej i nowych technologii na University of Ottawa w Kanadzie.

Laureat stypendium Edward Barry McDougall Memorial Scholarship for Graduate Studies in Law. Uczestnik konkursów ICC International Commercial Mediation Competition w Paryżu oraz Foreign Direct Investments Moot Court Competition w Londynie. Stypendysta Benjamin Franklin Transatlantic Fellows Initiative i członek State Alumni Association. Absolwent Szkoły Zimowej Instytutu Tertio Millenio, Summer School on Arbitration and Mediation organizowanej przez Universita’ degli Studi di Milano oraz Humanity in Action Fellowship.

Prowadził zajęcia z przedmiotów: prawo międzynarodowe publiczne, prawo Unii Europejskiej. Prywatnie entuzjasta teatru, trekkingu i podróży zdecydowanie nie-all-inclusive.

LinkedIn: pl.linkedin.com/in/krzysztofjjankowski

Twitter: https://twitter.com/KJJankowski

 

Materiały dydaktyczne (Wszystkie materiały przekazywane są wyłącznie dla celów edukacyjnych. Wszystkie prawa zastrzeżone.):

  1. 10.2015_Harmonogram zajęć PMP_2_3_4 grupa_II_SNP(W)
  2. 10.2015_Harmonogram zajęć PIL_1_2_grupa_II_SSP
  3. Draft Articles on Responsability of States
  4. Źrodła PMP_wstęp
  5. Sources of international law