Centrum Doskonałości Jeana Monneta

Koniec działalności Centrum Doskonałości Jeana Monneta

 

Szanowni Państwo,

z dniem 31.08.2017 r. Centrum Doskonałości Jeana Monneta przy Uniwersytecie Wrocławskim oficjalnie zakończyło swoją działalność.

Koniec działalności był planowy. Centrum Doskonałości Jeana Monneta od początku było projektem czasowym powołanym do życia przez Komisję Europejską w ramach grantu naukowego udzielonego dr hab. Dagmarze Kornobis-Romanowskiej, Dyrektor Centrum, na latach 2014-2017.

Przez trzy ostatnie lata Centrum i jego członkowie prowadzili działalność naukową, dydaktyczną i popularyzacyjną dotyczącą ochrony praw podstawowych – tego, w jaki sposób Unia Europejska pełni rolę gwaranta praw człowieka. Praca ta zaowocowała setkami godzin zajęć akademickich i wieloma wydarzeniami naukowymi zarówno dla ekspertów (konferencje, w tym międzynarodowe), doktorantów (seminaria) jak i studentów (debaty, okrągłe stoły). Centrum w ramach współpracy z partnerami społecznymi organizowało również wydarzenia dla szerszego grona odbiorców: uczestników festiwali naukowych, uczniów szkół etc.

Chcielibyśmy z tego miejsca bardzo serdecznie podziękować wszystkim osobom zaangażowanym w projekt Centrum Doskonałości. W sposób szczególny dziękujemy licznym wybitnym ekspertom i naukowcom, dzięki uczestnictwie których mogliśmy stworzyć ciekawe i merytoryczne wydarzenia. Dziękujemy władzom Uniwersytetu Wrocławskiego oraz władzom Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii za wszelkie wsparcie, w tym organizacyjne, okazywane od samego początku idei powołania Centrum. Wreszcie, chcemy gorąco podziękować wszystkim osobom, które uczestniczyły w naszych działaniach i wydarzeniach – dzięki Państwu mieliśmy motywację do dalszych działań.

Dziękujemy za ostatnie trzy lata.

Z wyrazami szacunku,

Zespół CEJM

Tagged on: , ,