Centrum Doskonałości Jeana Monneta

Już w najbliższych dniach odbędzie się Ogólnopolska Konferencja Naukowa ,,Unia Europejska w roli gwaranta i promotora praw podstawowych”

W nadchodzącym tygodniu, w dniach 24-25 listopada 2014 r. Centrum Doskonałości im. Jeana Monneta ma przyjemność zaprosić Państwa na konferencję naukową „Unia Europejska w roli gwaranta i promotora praw podstawowych”.

Konferencja ta jest wydarzeniem inaugurującym działalność naszego Centrum i wprost nawiązuje do jego misji i pola działalności, jakim jest prowadzenie badań naukowych oraz działalności dydaktycznej co do roli jaką pełni Unia Europejska jako organizacja broniąca i promująca prawa podstawowe. W ramach Konferencji mamy zaszczyt zaprosić Państwa do wysłuchania wykładów i wzięcia udziału w dyskusjach ze znamienitymi przedstawicielami nauki prawa Unii Europejskiej w Polsce.

Poniżej przedstawiamy szczegółowy plan konferencji. Pełny program w wersji .pdf można pobrać klikając na wskazany link. Program w wersji skróconej jest dostępny na umieszczonym poniżej plakacie promującym wydarzenie.

plakat

PROGRAM KONFERENCJI

PONIEDZIAŁEK, 24 listopada 2014 r.

09:00-09:45: rejestracja uczestników,

Oratorium Marianum (sala muzyczna), Pl. Uniwersytecki 1

 

OTWARCIE KONFERENCJI

09:45-10:45:

Słowo powitalne Prof. dr hab. Marka Bojarskiego, JM Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego

Wystąpienie Prof. dr hab. Włodzimierza Gromskiego, Dziekana WPAiE

Dr hab. Dagmara Kornobis-Romanowska, prof. UWr, Dyrektor Centrum Doskonałości Jeana Monneta

 

Wykład inauguracyjny:

Dr hab. Maciej Szpunar, prof. UŚ, Rzecznik Generalny TS: Zasady równoważenia sprzecznych praw podstawowych

 

10:45-11:00: przerwa kawowa

 

SESJA I

11:00-13:00: Prawa podstawowe – osiągnięcia i wyzwania dla Unii Europejskiej

Przewodniczący: prof. dr hab. Stanisław Biernat

Prof. dr hab. Marek Maciejewski: Początki koncepcji i regulacji praw podstawowych

Dr hab. Dariusz Adamski, prof. UWr: Zmierzchy i świty praw podstawowych Unii Europejskiej w drugiej dekadzie XXI wieku

Dr hab. Robert Grzeszczak, prof. UW: System równoległej ochrony praw podstawowych w Unii Europejskiej – niespójność strukturalna i skuteczna ochrona

– Dyskusja

 

13:00-13:45: lunch

 

SESJA II

13:45-15:45: Karta praw podstawowych w stosowaniu na poziomie krajowym

Przewodniczący: Prof. dr hab. Sławomir Dudzik

Dr hab. Monika Szwarc, prof. INP PAN: Stosowanie Karty praw podstawowych w dziedzinie prawa karnego Unii Europejskiej

Dr hab. Nina Półtorak, prof. UJ: Stosowanie Karty praw podstawowych przez sądy polskie

Dr hab. Krystyna Kowalik-Bańczyk, prof. INP PAN: Prawo do dobrej administracji z Karty praw podstawowych w postępowaniach krajowych

Dyskusja

 

15:45-16:15: poczęstunek

16:15-18:00: Walne Zgromadzenie Członków Polskiego Stowarzyszenia Prawa Europejskiego

 

WTOREK, 25 listopada 2014 r.

SESJA I

09:45-12:00: Umacnianie ochrony praw podstawowych w Unii Europejskiej

Przewodnicząca: dr hab. Sylwia Majkowska-Szulc (UG)

Dr Agnieszka Grzelak (SGH): Ochrona danych osobowych ofiar przestępstw w prawie Unii Europejskiej

Dr Justyna Łacny (INP PAN): Ochrona prawna przysługująca w sytuacji nieprawidłowego wydatkowania funduszy Unii Europejskiej

Dr Aleksander Cieśliński (UWr): Ochrona wolności gospodarczej w prawie pierwotnym Unii Europejskiej

Dr hab. Ireneusz Kamiński, prof. INP PAN, Czy Luksemburg daje większą ochronę praw podstawowych niż Strasburg? Uwagi o najnowszym orzecznictwie ETPC i TSUE

Dyskusja

 

12:00-12:45: lunch

 

SESJA II:

12:45-14:45: Panel doktorancki. Prawa podstawowe w dobie kryzysu

Uczestnicy dyskusji panelowej:

mgr Jakub Artemiuk (UWr)

mgr Bartłomiej Berbeć (UWr)

mgr Tomasz Dąbrowski (UWr)

mgr Magdalena Gniadzik (UW)

mgr Zuzanna Kotuła (UWr)

mgr Michał Krajewski (UW)

mgr Ewa Matlochova (UWr)

mgr Jędrzej Maśnicki (UW)

mgr Monika Olender (UWr)

mgr Joanna Siekiera (UWr)

mgr Krystyna Warylewska (UG)

mgr Weronika Wójcik (UWr)

 

14.50 – Podsumowanie obrad: Dagmara Kornobis-Romanowska, dyrektor CEJM

15.00 – Zakończenie konferencji

 

Konferencja odbędzie się w zabytkowym Oratorium Marianum, w budynku głównym Uniwersytetu Wrocławskiego.

Wszelkie pytania dotyczące Konferencji, w szczególności jej organizacji oraz zaświadczeń za uczestnictwo prosimy kierować do sekretarz Centrum Doskonałości, mgr Zuzanny Kotuły na adres mailowy cejm@uni.wroc.pl.

Serdecznie zapraszamy!

Tagged on: ,