Centrum Doskonałości Jeana Monneta

Jean Monnet Conference 2015 – “A Union of shared values – the role of education and civil society”

Dostępna jest już strona internetowa dotycząca tegorocznej konferencji Jean Monnet 2015:

http://ec.europa.eu/education/events/2015/1109-jean-monnet-conference_en.htm

Strona zawiera zasadnicze konkluzje i wyniki obrad, przemówienia, które miały miejsce w czasie konferencji, wykłady i prezentacje oraz inne materiały konferencyjne. W ciągu kolejnych tygodni autorzy strony będą zamieszczać dalsze materiały, które będzie można znaleźć również na Jean Monnet Online Platform (see: http://jeanmonnet.ning.com/ ). Również w drugim ze wskazanych serwisów możliwe będzie zapoznanie się z wkładem w Call for Papers tegorocznej konferencji.