Centrum Doskonałości Jeana Monneta

Monika Setkowicz

Monika Setkowicz jest doktorantką w Katedrze Prawa Międzynarodowego i Europejskiego na Uniwersytecie Wrocławskim i członkiem Centrum Doskonałości Jeana Monneta po początku jego działalności. Od stycznia 2016 roku do września 2017 roku pełni również funkcję Sekretarza CEJM. W 2016 roku ukończyła aplikację notarialną i złożyła egzamin notarialny. Obecnie pracuje jako zastępca notarialny w kancelarii notarialnej we Wrocławiu. Doświadczenie zawodowe wykorzystuje w pracy badawczej. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół prawa cywilnego i prawa Unii Europejskiej, w szczególności roli notariusza w Unii Europejskiej, który to temat będzie przedmiotem jej przyszłej dysertacji.

W ramach swojej działalności dydaktycznej na Uniwersytecie Wrocławskim prowadziła zajęcia z następujących przedmiotów: Prawo międzynarodowe publiczne, Prawo Unii Europejskiej oraz System ochrony prawnej w Unii Europejskiej.