Centrum Doskonałości Jeana Monneta

Działalność orzecznicza prof. Niny Półtorak, sędzi Sądu Unii Europejskiej – lista spraw

Szanowni Państwo,

dzięki uprzejmości Polskiego Stowarzyszenia Prawa Europejskiego, przekazujemy Państwu wybór orzeczeń w jakich prof. Nina Półtorak, polska sędzia w Sądzie Unii Europejskiej, pełniła rolę sędziego-sprawozdawcy. Lista ma na celu popularyzację wiedzy na temat działalności tak Sądu, jak i całego Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

  1. Sprawa T-491/15, Wyrok Sądu (ósma izba) z dnia 14 lipca 2016 r., Volkswagen AG przeciwko Urzędowi Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (Znak towarowy Unii Europejskiej – Zgłoszenie słownego unijnego znaku towarowego ConnectedWork – Bezwzględna podstawa odmowy rejestracji – Brak charakteru odróżniającego – Artykuł 7 ust. 1 lit. b) i art. 75 rozporządzenia (WE) nr 207/2009 – Obowiązek uzasadnienia)
  2. Sprawa T-614/15, Wyrok Sądu (ósma izba) z dnia 24 listopada 2016 r., Azur Space Solar Power GmbH przeciwko Urzędowi Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (Odmowa rejestracji unijnego znaku towarowego – Graficzny znak towarowy przedstawiający czarne linie i kostki – Brak charakteru odróżniającego)
  3. Sprawa T-578/15, Wyrok Sądu (ósma izba) z dnia 24 listopada 2016 r., Azur Space Solar Power GmbH przeciwko Urzędowi Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (Odmowa rejestracji unijnego znaku towarowego – Graficzny znak towarowy przedstawiający białe linie i kostki na czarnym tle Brak charakteru odróżniającego)
  4. Sprawa T-561/15, Wyrok Sądu (ósma izba) z dnia 1 grudnia 2016 r., Universidad Internacional de la Rioja, SA przeciwko Urzędowi Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (Znak towarowy Unii Europejskiej – Postępowanie w sprawie sprzeciwu – Zgłoszenie graficznego unijnego znaku towarowego UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE LA RIOJA uniR – Wcześniejszy słowny unijny znak towarowy UNIRIOJA – Względna podstawa odmowy rejestracji – Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd – Artykuł 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 207/2009)
  5. Sprawa T-132/15, Wyrok Sądu (trzecia izba) z dnia 14 marca 2017 r., IR przeciwko Urzędowi Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (Znak towarowy Unii Europejskiej – Stwierdzenie wygaśnięcia – Znak słowny popchrono — Brak rzeczywistego używania znaku)
  6. Sprawa T-112/15, Wyrok Sądu (ósma izba) z dnia 30 marca 2017 r., Republika Grecka przeciwko Komisji Europejskiej (EFOGR – Sekcja Gwarancji – EFRG i EFRROW – Wydatki wyłączone z finansowania – Rozporządzenie (WE) nr 1782/2003 – Rozporządzenie (WE) nr 796/2004 – System pomocy obszarowej – Pojęcie trwałych użytków zielonych – Obowiązek uzasadnienia – Proporcjonalność – Ryczałtowa korekta finansowa – Potrącenie wcześniejszej korekty) – orzeczenie publikowane we wszystkich językach oficjalnych UE
  7. Sprawa T-291/16, Wyrok Sądu (trzecia izba) z dnia 5 kwietnia 2017 r., Anta (China) Co. Ltd przeciwko Urzędowi Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (Odmowa rejestracji unijnego znaku towarowego – Graficzny znak towarowy przedstawiający dwie linie tworzące ostry kąt – Brak charakteru odróżniającego)
  8. Sprawa T-367/15, Wyrok Sądu (trzecia izba) z dnia 5 kwietnia 2017 r., Renfe-Operadora, Entidad Pública Empresarial przeciwko Urzędowi Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (Znak towarowy Unii Europejskiej – Znak graficzny AVE – Odwołanie wniesione języku innym niż język postepowania – Niedopuszczalność odwołania – Skarga o przywrócenie terminu – Zachowanie należytej staranności)

Lista jest również dostępna pod poniższym linkiem.