Centrum Doskonałości Jeana Monneta

CEJM zaprasza do składania artykułów do „Przeglądu Prawa i Administracji”

Source: pixabay.com; CC00

Source: pixabay.com; CC00

Centrum Doskonałości Jeana Monneta przy Uniwersytecie Wrocławskim zaprasza do składania artykułów do publikacji w „Przeglądzie Prawa i Administracji”. Oferta jest skierowana do doktorantów; w szczególności CEJM zaprasza osoby, które w swoich badaniach koncentrują się na problemach prawnych związanych z prawem unijnym. Temat planowanej publikacji to „Aktualne problemy prawa Unii Europejskiej”.

Wymogi artykułu: ok. 1 arkusz wydawniczy (min. 15 stron); artykuł winien być zaakceptowany przez promotora doktoranta. Termin nadsyłania: do końca marca br. Artykuły wraz z dowodem zatwierdzenia pracy przez promotora autora proszę przesyłać drogą mailową (w dwóch wersja: .pdf oraz .doc) na oficjalny adres Centrum Doskonałości: cejm@uni.wroc.pl z dopiskiem „Zgłoszenie artykułu PPA”. Zespół redakcyjny będzie się indywidualnie kontaktów z autorami tekstów przyjętych do publikacji; zespół redakcyjny zastrzega sobie prawo dyskrecjonalnego wyboru tekstów do publikacji.

W razie jakichkolwiek pytań zapraszamy do kontaktu mailowego z Centrum na podany wyżej adres.

Zespół CEJM