Centrum Doskonałości Jeana Monneta

Bieżące zagadnienia prawa UE

C-448/14 Davitas GmbH przeciwko Stadt Aschaffenburg – opinia Rzecznika Generalnego

C-448/14 Davitas GmbH przeciwko Stadt Aschaffenburg – opinia Rzecznika Generalnego

Dzięki uprzejmości Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Prawa Europejskiego prezentujemy Państwu opinię rzecznika generalnego Macieja Szpunara w sprawie C-448/14 Davitas GmbH przeciwko Stadt Aschaffenburg. Sprawa dotyczy stosowania systemu regulującego wprowadzanie na rynek Unii Europejskiej nowej żywności przewidzianej przez rozporządzenie (WE) nr 258/97.…

C-200/14 Silvia Georgiana Câmpean przeciwko Serviciul Fiscal Municipal Mediaș oraz Administrația Fondului pentru Mediu – opinia Rzecznika Generalnego

C-200/14 Silvia Georgiana Câmpean przeciwko Serviciul Fiscal Municipal Mediaș oraz Administrația Fondului pentru Mediu – opinia Rzecznika Generalnego

Dzięki uprzejmości Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Prawa Europejskiego prezentujemy Państwu opinię rzecznika generalnego Macieja Szpunara w sprawie C-200/14 Silvia Georgiana Câmpean przeciwko Serviciul Fiscal Municipal Mediaș oraz Administrația Fondului pentru Mediu. Sprawa dotyczy reguł zwrotu podatku pobieranego przy rejestracji samochodów w…

Publikacja prof. Adama Łazowskiego – „EU Withdrawal: Good Business for British Business?”

Publikacja prof. Adama Łazowskiego – „EU Withdrawal: Good Business for British Business?”

  Dzięki uprzejmości Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Prawa Europejskiego oraz Pana prof. Adama Łazowskiego przekazuję Państwu publikację Pana Profesora pt. „EU Withdrawal: Good Business for British Business?”, która ukazała się właśnie w 22 wydaniu European Public Law (2016). W opisie (abstrakcie)…

Opinia rzecznika generalnego Macieja Szpunara w sprawie C-522/14 Sparkasse Allgäu przeciwko Finanzamt Kempten

Opinia rzecznika generalnego Macieja Szpunara w sprawie C-522/14 Sparkasse Allgäu przeciwko Finanzamt Kempten

Szanowni Państwo, dzięki uprzejmości Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Prawa Europejskiego przedstawiamy opinię rzecznika generalnego Macieja Szpunara w sprawie C-522/14 Sparkasse Allgäu przeciwko Finanzamt Kempten zainicjowanej wnioskiem o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożonym przez Bundesfinanzhof (Niemcy) w przedmiocie wykładni art. 49…

Wyrok TSUE w sprawie C-201/14 Smaranda Bara i in. przeciwko Președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate i in. Ochrona danych osobowych obywateli i ich wykorzystanie przez władze.

Wyrok TSUE w sprawie C-201/14 Smaranda Bara i in. przeciwko Președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate i in. Ochrona danych osobowych obywateli i ich wykorzystanie przez władze.

Zapraszamy do zapoznania się z najnowszym (01.10.2015 r.) wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie C‑201/14 mającej za przedmiot wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym, złożony przez Curtea de Apel Cluj, (Rumunia) w postępowaniu Smaranda Bara i in. przeciwko…

Artykuł Mirosława Wróblewskiego „Karta praw podstawowych Unii Europejskiej w polskim sądownictwie – problemy i wyzwania”

Artykuł Mirosława Wróblewskiego „Karta praw podstawowych Unii Europejskiej w polskim sądownictwie – problemy i wyzwania”

Zachęcamy do lektury artykułu „Karta praw podstawowych Unii Europejskiej w polskim sądownictwie – problemy i wyzwania” autorstwa Mirosława Wróblewskiego, opublikowanego w aktualnym numerze kwartalnika Krajowej Rady Sądownictwa 2/2015.  Z artykułem w wersji elektronicznej jest również dostępny na stronie kancelaria.lex.pl pod poniższym linkiem. Artykuł…

Przystąpienie UE do Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności – zbiór artykułów

Przystąpienie UE do Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności – zbiór artykułów

Wszystkim zainteresowanym kwestią przystąpienia do Unii Europejskiej do Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności polecamy zbiór artykułów poświęconych tej tematyce wydanych właśnie w czasopiśmie German Law Journal. Z artykułami mogą się Państwo zapoznać w ramach wolnego dostępu…

Opinia rzecznika generalnego w sprawie C-584/13 Directeur général des finances publiques przeciwko Mapfre

Sprawa C-584/13 została zainicjowana wnioskiem o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym przez francuski Cour de Cassation. Przedmiotem zadanego pytania jest rozumienie pojęcia transakcji ubezpieczeniowej na gruncie prawa unijnego podatków niebezpośrednich, a konkretnie VATu. Opinię, do zapoznania z którą zapraszamy pod…

Opinia rzecznika generalnego w sprawie C-5/14 Kernkraftwerke Lippe-Ems GmbH przeciwko Hauptzollamt Osnabrück

Z treścią opinii mogą się Państwo zapoznać pod poniższym linkiem. We wskazanej sprawie sąd podatkowy w Hamburgu skierował zapytanie prejudycjalne do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej co do legalności opodatkowania wykorzystania materiałów rozszczepialnych, jaki to podatek miałby obciążać operatorów elektrowni jądrowych.…

Opinia rzecznika generalnego w sprawie C-579/13 P i S przeciwko Commissie Sociale Zekerheid Breda i College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Amstelveen i College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Amstelveen

Opinia rzecznika generalnego w sprawie C-579/13 P i S przeciwko Commissie Sociale Zekerheid Breda i College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Amstelveen i College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Amstelveen

Zapraszamy do zapoznania się ze wskazaną w tytule opinią. Jest ona dostępna w języku polskim pod poniższym linkiem. Sprawę zainicjował wniosek sądu holenderskiego o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym. Zadane pytania dotyczą rozumienia relacji pomiędzy krajowym a unijnym prawem imigracyjnym,…

Opinia rzecznika generalnego Macieja Szpunara w sprawie C 477/13 Eintragungsausschuss bei der Bayerischen Architektenkammer przeciwko Hansowi Angererowi

Zapraszamy do zapoznania się z opinią rzecznika generalnego Macieja Szpunara w sprawie C 477/13 Eintragungsausschuss bei der Bayerischen Architektenkammer przeciwko Hansowi Angererowi. Tłumaczenie z języka angielskiego na język polski przedstawiamy dzięki uprzejmości Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Prawa Europejskiego. OPINIA RZECZNIKA GENERALNEGO…

Opinia rzecznika generalnego Macieja Szpunara w sprawie C 533-13 Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT ry przeciwko Öljytuote ry, Shell Aviation Finland Oy

Zapraszamy do zapoznania się z opinią rzecznika generalnego Macieja Szpunara w sprawie C 533/13 Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT ry przeciwko Öljytuote ry, Shell Aviation Finland Oy. Tłumaczenie z języka francuskiego na język polski przedstawiamy dzięki uprzejmości Zarządu Polskiego Stowarzyszenia…