Centrum Doskonałości Jeana Monneta

Bieżące zagadnienia prawa UE

Podsumowanie grantu Komisji Europejskiej – trzecie urodziny Centrum Doskonałości

Podsumowanie grantu Komisji Europejskiej – trzecie urodziny Centrum Doskonałości

  Szanowni Państwo, z dniem 31.08.2017 r. podsumowujemy grant Komisji Europejskiej, który przez ostatnie trzy lata wyznaczał główne kierunku pracy Centrum Doskonałości Jeana Monneta przy Uniwersytecie Wrocławskim. To również okazja do miłej dla nas, trzeciej rocznicy istnienia Centrum Doskonałości Jeana…

Opinia Rzecznika Generalnego w sprawie C-434/15 Asociación Profesional Elite Taxi v Uber Systems Spain, SL

Opinia Rzecznika Generalnego w sprawie C-434/15 Asociación Profesional Elite Taxi v Uber Systems Spain, SL

  Choć sama sprawa nie dotyczy bezpośrednio praw fundamentalnych w ramach Unii Europejskiej, chcielibyśmy Państwu przybliżyć opinię Rzecznika Generalnego w sprawie, która z pewnością budzi i będzie wciąż, nawet po wyroku TSUE, budzić wiele kontrowersji: C-434/15 Asociación Profesional Elite Taxi /…

Działalność orzecznicza prof. Niny Półtorak, sędzi Sądu Unii Europejskiej – lista spraw

Działalność orzecznicza prof. Niny Półtorak, sędzi Sądu Unii Europejskiej – lista spraw

Szanowni Państwo, dzięki uprzejmości Polskiego Stowarzyszenia Prawa Europejskiego, przekazujemy Państwu wybór orzeczeń w jakich prof. Nina Półtorak, polska sędzia w Sądzie Unii Europejskiej, pełniła rolę sędziego-sprawozdawcy. Lista ma na celu popularyzację wiedzy na temat działalności tak Sądu, jak i całego…

Wyrok TSUE w sprawach połączonych C-203/15 Tele2 Sverige AB/ Post-ochtelestyrelsen i C-698/15 Secretary of State for the Home Department/Tom Watson i inni

Wyrok TSUE w sprawach połączonych C-203/15 Tele2 Sverige AB/ Post-ochtelestyrelsen i C-698/15 Secretary of State for the Home Department/Tom Watson i inni

21 grudnia 2016 Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał wyrok w sprawach połączonych C-203/15 Tele2 Sverige AB/ Post-ochtelestyrelsen i C-698/15 Secretary of State for the Home Department/Tom Watson i inni. Sprawy dotyczyły zakresu obowiązku retencji danych przez operatorów telekomunikacyjnych. W wyroku TSUE odrzucił możliwość…

Opinia rzecznika generalnego Macieja Szpunara w sprawie C 11/15 Odvolací finanční ředitelství przeciwko Český rozhlas

Opinia rzecznika generalnego Macieja Szpunara w sprawie C 11/15 Odvolací finanční ředitelství przeciwko Český rozhlas

Dzięki uprzejmości Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Prawa Europejskiego prezentujemy Państwu opinię rzecznika generalnego Macieja Szpunara w sprawie C 11/15 Odvolací finanční ředitelství przeciwko Český rozhlas Sprawa dotyczy kwalifikacji usługi nadawczej na potrzeby podatku VAT. Językiem opinii jest język polski (link) oraz…

Opinia rzecznika generalnego Macieja Szpunara w sprawie C-135/15 Republika Grecka przeciwko Grigoriosowi Nikiforidisowi

Opinia rzecznika generalnego Macieja Szpunara w sprawie C-135/15 Republika Grecka przeciwko Grigoriosowi Nikiforidisowi

Dzięki uprzejmości Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Prawa Europejskiego prezentujemy Państwu opinię rzecznika generalnego Macieja Szpunara w sprawie C-135/15 Republika Grecka przeciwko Grigoriosowi Nikiforidisowi. Sprawa dotyczy rozporządzenia Rzym I i oraz prawa właściwego dla umowy o pracę w kontekście przepisu prawa państwa…

Opinia rzecznika generalnego w sprawie C-113/14 Republika Federalna Niemiec przeciwko Parlamentowi Europejskiemu i Radzie Unii Europejskiej

Opinia rzecznika generalnego w sprawie C-113/14 Republika Federalna Niemiec przeciwko Parlamentowi Europejskiemu i Radzie Unii Europejskiej

Dzięki uprzejmości Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Prawa Europejskiego prezentujemy Państwu opinię rzecznika generalnego Macieja Szpunara w sprawie C-113/14 Republika Federalna Niemiec przeciwko Parlamentowi Europejskiemu i Radzie Unii Europejskiej Sprawa dotyczy kwestii nieważności art. 7 rozporządzania przewidującego zasady wspólnej, jednolitej organizacji rynków…

C-12/15 Universal Music International Holding BV przeciwko Michaelowi Tétreaultowi Schillingowi, Irwinowi Schwartzowi, Josefowi Brožowi – opinia Rzecznika Generalnego

C-12/15 Universal Music International Holding BV przeciwko Michaelowi Tétreaultowi Schillingowi, Irwinowi Schwartzowi, Josefowi Brožowi – opinia Rzecznika Generalnego

Dzięki uprzejmości Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Prawa Europejskiego prezentujemy Państwu opinię rzecznika generalnego Macieja Szpunara w sprawie C-12/15 Universal Music International Holding BV przeciwko Michaelowi Tétreaultowi Schillingowi, Irwinowi Schwartzowi, Josefowi Brožowi. Sprawa dotyczy wykładni rozporządzenia nr 44/2001 w sprawie jurysdykcji i…

C-381/14 i C-385/14 Jorge Sales Sinués przeciwko Caixabank SA i Youssouf Drame Ba przeciwko Catalunya Caixa SA (Catalunya Banc SA) – opinia Rzecznika Generalnego

C-381/14 i C-385/14 Jorge Sales Sinués przeciwko Caixabank SA i Youssouf Drame Ba przeciwko Catalunya Caixa SA (Catalunya Banc SA) – opinia Rzecznika Generalnego

Dzięki uprzejmości Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Prawa Europejskiego prezentujemy Państwu opinię rzecznika generalnego Macieja Szpunara w sprawie C-381/14 i C-385/14 Jorge Sales Sinués przeciwko Caixabank SA i Youssouf Drame Ba przeciwko Catalunya Caixa SA (Catalunya Banc SA). Sprawa dotyczy w przedmiocie…

C-597/14 P Urząd Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (OHIM) przeciwko Xavierowi Grauowi Ferrerowi – opinia Rzecznika Generalnego

C-597/14 P Urząd Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (OHIM) przeciwko Xavierowi Grauowi Ferrerowi – opinia Rzecznika Generalnego

Dzięki uprzejmości Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Prawa Europejskiego prezentujemy Państwu opinię rzecznika generalnego Macieja Szpunara w sprawie C-597/14 P Urząd Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM) przeciwko Xavierowi Grauowi Ferrerowi. W sprawie tej OHIM żąda w odwołaniu…

C-470/14 EGEDA, DAMA, VEGAP przeciwko Administración del Estado – opinia Rzecznika Generalnego

C-470/14 EGEDA, DAMA, VEGAP przeciwko Administración del Estado – opinia Rzecznika Generalnego

Dzięki uprzejmości Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Prawa Europejskiego prezentujemy Państwu opinię rzecznika generalnego Macieja Szpunara w sprawie C-470/14 EGEDA, DAMA, VEGAP przeciwko Administración del Estado. Sprawa dotyczy sposobu finansowania rekompensaty należnej z tytułu kopii na użytek prywatny. Opinia jest sporządzona w…