Centrum Doskonałości Jeana Monneta

Call for Papers for PhD Candidates – Zaproszenie dla doktorantów – Międzynarodowa konferencja CEJM „Fundamental Rights of the European Union and the National Identity of the Member States”

Source: pixabay.com / CC00

 

Szanowni Państwo,

zespół Centrum Doskonałości Jeana Monneta ma przyjemność zaprosić wszystkich doktorantów do czynnego udziału w zbliżającej się międzynarodowej konferencji naukowej, która odbędzie się na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego w dniach 29-30 maja 2017 r.

Temat konferencji: „Fundamental Rights of the European Union and the National Identity of the Member States”.

Zapraszamy do składania propozycji czynnych wystąpień w panelach doktoranckich.

W trakcie konferencji odbędą się dwa panele zarezerwowane dla uczestników studiów doktoranckich, którzy będą mieli okazję zaprezentować swoje hipotezy badawcze i wyniki swojej pracy. Spośród zgłoszonych tematów wystąpień Centrum Doskonałości Jeana Monneta wybierze tematy w największym stopniu odpowiadające idei konferencji i prezentujące interesujący wkład w stan nauki oraz możliwie novum w dziedzinie prawa unijnego. CEJM zastrzega sobie swobodę wyboru tematów. Autorzy wybranych wystąpień zostaną następnie zaproszeni do uczestnictwa w konferencji drogą mailową.

Zgłoszenia tematu oraz abstrakt wystąpienia (maks. 500 słów) w j. angielskim prosimy zgłaszać mailowo na adres cejm@uni.wroc.pl z dopiskiem „Konferencja – zgłoszenie”. Prosimy również o wskazanie afiliacji.

Deadline: 30.04.2017 r., godz. 23:59 CET

Wymogi i informacje:

  • wystąpienie powinno być zaplanowane na 15-25 minut;
  • wystąpienie winno być zaprezentowane w całości w j. angielskim;
  • organizatorzy udostępniają zwyczajowe zaplecze techniczne pomocne przy prezentacji;
  • organizatorzy zapewniają certyfikat czynnego uczestnictwa w międzynarodowej konferencji;
  • liczba miejsc ograniczona; CEJM zastrzega sobie prawo do ostatecznego określenia ilości przyznanych miejsc;
  • proponowany temat wystąpienia powinien wpisywać w podaną tematykę konferencji;
  • abstrakty wybranych wystąpień wraz z tematami zostaną przekazane uczestnikom konferencji, na co prelegenci wyrażają zgodę przesyłając zgłoszenie czynnego udziału;
  • preferencja będzie dana tematom innowacyjnym, rozwojowym, stanowiącym istotny wkład w rozwój danej dziedziny prawa;
  • zespół CEJM dołoży starań by przy wyborze prelegentów brać pod uwagę zasady niedyskryminacji i równouprawnienia, z zachowaniem wymogu wysokiej jakości naukowej prezentowanych wystąpień

W przypadku jakichkolwiek pytań zapraszamy do kontaktu również pod adresem cejm@uni.wroc.pl

Do zobaczenia we Wrocławiu!

Zespół CEJM