Centrum Doskonałości Jeana Monneta

C-597/14 P Urząd Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (OHIM) przeciwko Xavierowi Grauowi Ferrerowi – opinia Rzecznika Generalnego

Source: pixabay.com CC00

Source: pixabay.com CC00

Dzięki uprzejmości Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Prawa Europejskiego prezentujemy Państwu opinię rzecznika generalnego Macieja Szpunara w sprawie C-597/14 P Urząd Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM) przeciwko Xavierowi Grauowi Ferrerowi.

W sprawie tej OHIM żąda w odwołaniu uchylenia wyroku Sądu Unii Europejskiej z dnia 24 października 2014 r., Grau Ferrer/OHIM – Rubio Ferrer (Bugui va) , w którym Sąd uwzględnił skargę zmierzającą do stwierdzenia nieważności decyzji Czwartej Izby Odwoławczej OHIM. W odwołaniu podniesiono przede wszystkim aspekt proceduralny istotny dla praktyki OHIM, mianowicie zakres uprawnień izb odwoławczych do dopuszczenia dowodu przedłożonego z opóźnieniem na podstawie art. 76 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 207/2009.

Z tekstem opinii możecie się Państwo zapoznać w j. polskim (Opinia Grau Ferrer OHMI C-597_14_PL) oraz j. francuskim (C_597_14 Grau Ferrer FR).