Centrum Doskonałości Jeana Monneta

C-470/14 EGEDA, DAMA, VEGAP przeciwko Administración del Estado – opinia Rzecznika Generalnego

Source: pixabay.com CC00

Source: pixabay.com CC00

Dzięki uprzejmości Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Prawa Europejskiego prezentujemy Państwu opinię rzecznika generalnego Macieja Szpunara w sprawie C-470/14 EGEDA, DAMA, VEGAP przeciwko Administración del Estado.

Sprawa dotyczy sposobu finansowania rekompensaty należnej z tytułu kopii na użytek prywatny.

Opinia jest sporządzona w j. polskim (C-470-14 EGEDA e.a PL) oraz j. francuskim (C-470-14 EGEDA e.a FR).