Centrum Doskonałości Jeana Monneta

C-448/14 Davitas GmbH przeciwko Stadt Aschaffenburg – opinia Rzecznika Generalnego

Source: pixabay.com CC00

Source: pixabay.com CC00

Dzięki uprzejmości Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Prawa Europejskiego prezentujemy Państwu opinię rzecznika generalnego Macieja Szpunara w sprawie C-448/14 Davitas GmbH przeciwko Stadt Aschaffenburg.

Sprawa dotyczy stosowania systemu regulującego wprowadzanie na rynek Unii Europejskiej nowej żywności przewidzianej przez rozporządzenie (WE) nr 258/97.

Językiem opinii są j. polski (C-448_14 Davitas PL) oraz j. francuski (C_448_14_Davitas FR).