Centrum Doskonałości Jeana Monneta

C-381/14 i C-385/14 Jorge Sales Sinués przeciwko Caixabank SA i Youssouf Drame Ba przeciwko Catalunya Caixa SA (Catalunya Banc SA) – opinia Rzecznika Generalnego

Source: pixabay.com CC00

Source: pixabay.com CC00

Dzięki uprzejmości Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Prawa Europejskiego prezentujemy Państwu opinię rzecznika generalnego Macieja Szpunara w sprawie C-381/14 i C-385/14 Jorge Sales Sinués przeciwko Caixabank SA i Youssouf Drame Ba przeciwko Catalunya Caixa SA (Catalunya Banc SA).

Sprawa dotyczy w przedmiocie charakteru postępowań wszczętych pozwem indywidualnym i postępowań wszczętych pozwem zbiorowym oraz ich wzajemnego stosunku w kontekście zasady pierwszeństwa w postępowaniu cywilnym z art. 7 dyrektywy 93/13/EWG w sprawie nieuczciwych warunków w umowach konsumenckich.

Opinia jest przedstawiona tak w j. polskim (C_381_14 & C_385_14Sales Sinués PL), jak i w j. francuskim (C_381_14 & C_385_14 Sales Sinués FR).