Centrum Doskonałości Jeana Monneta

C-12/15 Universal Music International Holding BV przeciwko Michaelowi Tétreaultowi Schillingowi, Irwinowi Schwartzowi, Josefowi Brožowi – opinia Rzecznika Generalnego

Source: pixabay.com CC00

Source: pixabay.com CC00

Dzięki uprzejmości Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Prawa Europejskiego prezentujemy Państwu opinię rzecznika generalnego Macieja Szpunara w sprawie C-12/15 Universal Music International Holding BV przeciwko Michaelowi Tétreaultowi Schillingowi, Irwinowi Schwartzowi, Josefowi Brožowi.

Sprawa dotyczy wykładni rozporządzenia nr 44/2001 w sprawie jurysdykcji i uznawania orzeczeń sądowych oraz ich wykonywania w sprawach cywilnych i handlowych celem ustalenia, czy szkoda majątkowa o charakterze czysto ekonomicznym poniesiona w państwie członkowskim w następstwie bezprawnego działania podjętego w innym państwie członkowskim może sama w sobie stanowić podstawę dla ustalenia jurysdykcji na podstawie art. 5 pkt 3 ww. rozporządzenia.

Językiem opinii są j. polski (Wyrok_PL) oraz j. francuski (Wyrok_FR).