Centrum Doskonałości Jeana Monneta

24-25.05.2016 Ogólnopolska Konferencja Naukowa „TSUE jako europejski trybunał praw człowieka”.

Source: pixabay.com / CC00

Source: pixabay.com / CC00

W dniach 24-25.06.2016 odbędzie się Ogólnopolska Konferencja Naukowa „TSUE jako europejski trybunał praw człowieka”.

Wszystkich chętnych doktorantów i pracowników naukowych zapraszamy do kontaktu. Gośćmi Centrum Doskonałości będą prof. Anna Wyrozumska oraz prof. Władysław Czapliński. W trakcie konfernecji będzie możliwość zaprezentowania swoich pomysłów na prace naukowe, badania i teksty i poddania ich dyskusji i konstruktywnej krytyce.

Będzie kreatywnie, będzie ciekawie – zapraszamy!