Centrum Doskonałości Jeana Monneta

2017

Na tej stronie w ramach postępów w pracach organizacyjnych będziemy Państwa informować o planowanych działaniach Centrum w ostatnim roku jego działania tj. 2017.

Głównym wydarzeniem tego roku będzie międzynarodowa konferencja podsumowująca trzy lata działania Centrum Doskonałości Jeana Monneta, dotycząca tematyki dla jakiej Centrum zostało powołane – roli Unii Europejskiej jako promotora i gwaranta praw podstawowych. Już teraz zapraszamy do zgłaszania wszelkich uwag i pomysłów dotyczących tej konferencji, na główny adres mailowy Centrum.

Poza konferencją Centrum planuje kontynuowanie działalności zapoczątkowanej w latach ubiegłych i dalsze prowadzenie działalności naukowej i dydaktycznej, poprzez kontynuacje badań i dalszą organizację spotkań, debat i seminariów i paneli dyskusyjnych.