Centrum Doskonałości Jeana Monneta

2016

W 2016 r. Centrum planuje kontynuowanie działalności zapoczątkowanej w latach ubiegłych i dalsze prowadzenie działalności naukowej i dydaktycznej, poprzez kontynuacje badań i dalszą organizację spotkań, debat i seminariów i paneli dyskusyjnych.

W szczególności planowane są następujące działania:

1) debata studencka – wstępny termin: 16.03.2016 r.

2) konferencja międzynarodowa dotycząca obywatelstwa w ramach UE w dniach 14.04-15.04.2016 r. (szczegóły w ogłoszeniu na stronie głównej CEJM)

3) wizyta MEP na Uniwersytecie Wrocławskim 19.04-21.04.2016

4) publikacja Przeglądu Prawa i Administracji

5) seminarium doktoranckie w dniach 24.05-25.05.2016 na Uniwersytecie Wrocławskim. Temat: „TSUE jako europejski trybunał praw człowieka”.

6) cykl seminariów doktoranckich dotyczących praw podstawowych w cyberprzestrzeni.