Centrum Doskonałości Jeana Monneta

14-15.04.2016 Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Citizenship and fundamental rights in the European Union – opportunities and challenges for integration”

Source: pixabay; CC00

Szanowni Państwo,

Centrum Doskonałości Jeana Monneta przy Uniwersytecie Wrocławskim ma zaszczyt zaprosić Państwa na międzynarodową konferencję na temat „Citizenship and fundamental rights in the European Union – opportunities and challenges for integration” organizowaną w dniach 14 – 15 kwietnia 2016 we Wrocławiu.

Przy okazji konferencji w piątek 15 kwietnia 2016 o godzinie 9:15 – 9:45 odbędzie się Walne Zgromadzenie Członków PSPE poświęcone zatwierdzeniu dokumentów finansowych.

Również w piątek referaty wygłoszą między innymi dr hab. Maciej Szpunar – rzecznik generalny w Trybunale Sprawiedliwości i Prezes Polskiego Stowarzyszenia Prawa Europejskiego, a ponadto tegoroczni polscy sprawozdawcy na XXVII Kongres FIDE: dr hab. Magdalena Fedorowicz, dr hab. Agata Jurkowska-Gomułka i dr hab. Anna Śledzińska-Simon.

Szczegółowy program konferencji zostanie umieszczony na stronie www.cejm.uni.wroc.pl. Tymczasem osoby chętne do udziału w konferencji są proszone o zarezerwowanie terminu. Udział w konferencji jest darmowy. Chęć udziału w konferencji i WZC proszę zgłaszać na adres Centrum Doskonałości Jeana Monneta cejm@uni.wroc.pl

Z wyrazami szacunku,

dr hab. Dagmara Kornobis-Romanowska, prof. UWr
Dyrektor Centrum Doskonałości Jeana Monneta przy Uniwersytecie Wrocławskim