Centrum Doskonałości Jeana Monneta
Witamy na stronie Centrum Doskonałości - Welcome to Center of ExcellenceDyrektor Centrum / Director of Center, Prof. Dagmara Kornobis-Romanowska
Pytania? Questions?

Czym jest CEJM

Centrum Doskonałości Jeana Monneta (Center of Excellence of Jean Monnet – CEJM) przy Uniwersytecie Wrocławskim zostało powołane decyzją Komisji Europejskiej na lata 2014-2017, a jego bazą jest Katedra Jeana Monneta działająca od 2010r. przy Katedrze Prawa Międzynarodowego i Europejskiego. Jest częścią i najwyższym stopniem programu Jean Monnet, zapoczątkowanego w 1989r. i mającego na celu stymulowanie nauczania, badań i debat w dziedzinie studiów nad integracją europejską na poziomie instytucji szkolnictwa wyższego nie tylko w ramach Unii Europejskiej, ale także globalnie, w państwach spoza UE. Obecnie na świecie działa blisko 200 Centrów Doskonałości, a nowo powstałe Centrum przy Uniwersytecie Wrocławskim jest pierwszym w Polsce w dziedzinie studiów i badań nad prawem UE.

Celem Centrum jest tworzenie bazy współpracy naukowców zajmujących się prawem Unii Europejskiej oraz propagowanie wiedzy na temat procesów integracyjnych w Unii Europejskiej – prawnych, ekonomicznych, politologicznych i historycznych. W szczególności ma ono służyć promowaniu współpracy Profesorów Jeana Monneta, kierowników Katedr Jeana Monneta, kadry uniwersyteckiej prowadzącej zajęcia w ramach modułów europejskich. Jest to wreszcie struktura otwarta na współpracę z otoczeniem uniwersyteckim, aspirująca do organizacji oraz współuczestnictwa w inicjatywach lokalnych i regionalnych propagujących integrację europejską.

Centrum Doskonałości Jeana Monneta jest programem finansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Erasmus+ oraz ze środków Uniwersytetu Wrocławskiego.


Printlogo podstawowe